Alžír - setif - constantina     

     My vyrážíme ve 12.40 rychlíkem směr Konstantina, a to za cca 580AD na osobu. Vlak není přeplněn a vyjíždí na čas. Šedé hliníkové klimatizované vagony jsou taženy dieselovou lokomotivou kanadské výroby. První stanicí,kterou vlak projíždí, je druhé větší nádraží jménem Agha z něhož rovněž některé vlaky začínají svoji trasu. Na okraji města kdosi kohosi okradl a za jízdy vyskočil z vlaku. To byla ale na dlouhou dobu jediná věc, která nás vyrušila z pozorování okolní krajiny.

     Chvili trať kopíruje pobřeží, ale poměrně záhy za hlavním městem začínáme stoupat. Přidávají se mosty a tunely. Výhledy na Atlas jsou zajímavé, ale hory jsou v tuto dobu zcela suché. V říčních korytech nic neteče.  Lesů je tu pomálu a vesměs jsou jednodruhové, tvořené jakýmsi světlezeleným nízkým jehličnanem, zřejmě nějakým cedrem. Krajina je překvapivě dost zemědělsky využívána. Strniště jsou střídána pastvinami. Mnohem zajímavější bude asi jarní obraz této krajiny.

 

     Constantina a okolní krajina

     Oblíbenou zábavou místních po setmění je vrh kamenem po vlaku. Nezřídka dopadají na okna i kameny velikosti poloviny cihly. Alžírské železnice s tím však už jaksi zřejmě počítají, a tak leckteré okno je z tvrzeného plastu, který síle vrženého kamene odolá. Do Konstantiny dorážíme už po setmění a s více než hodinovým zpožděním.

 

        Constantina

     Konstantina je zajímavá zejména svou polohou. Je to město, jehož středem vede až 140 metrů hluboká soutěska s říčkou. Soutěska je tak hluboká, že ani nejsou vidět odpadky, které pokrývají její dno.  Oba břehy spojují 4 mosty.

 

      Constantina - most pro pěší

     Dnešní noc strávíme na okraji starého města v hotelu An Nasr. Cena 500 AD za dvoulůžkáč je více než přijatelná. Je třeba se ale jít ohlásit na policejní stanici. Tuto povinnost by měl plnit hotel, ale mnohde v levnějších hotelích si situaci takto usnadňují. Policejní stanice je v kasbě na vrcholu města, dovídáme se od místní policejní hlídky, která nám staví nový mercedes a udílí řidiči pokyn, aby nás tam dopravil. A tak spolu s místním podnikatelem a jeho kámošem z finančního řadu jedeme meďourem za zvuku ohlušujícího rai ohlásit se na policii. Rai pak ještě posloucháme přímo v hotelu, neboť v protějším domě právě probíhá nějaká dívčí party. A to mě vůbec nevadí, protože já mám rai stejně výše zmínění chlápci rád.

 

 Panorama města Constantiny - pohled přes soutěsku vedoucí středem města

NEXT